Jubileumloterij

In het kader van ons 125-jarig jubileum zal er een jubileumloterij worden georganiseerd.
Dankzij onderstaande winkeliers in Grou zijn we in staat om deze loterij te houden.

Wij bedanken de deelnemende winkeliers dan ook hartelijk voor hun royale bijdrage aan deze loterij.

Op Zaterdag 18 november aanstaande, tijdens ons jubileumconcert, zullen de 5 hoofdprijzen worden uitgereikt.

De loten zijn bij onze leden te verkrijgen voor € 3,- per lot.